vrijdag 15 september 2017

SON nog steeds voorkeur voor block/replace bij Graves

De ziekte van Graves - als de schildklier te veel hormoon maakt - is een aandoening die flink ingrijpt in het dagelijkse leven. De behandeling was in Nederland jarenlang block en replace: schildklier stilleggen en daarnaast schildklierhormoon slikken. Beetje bij beetje lijkt het tij te keren. Patiënten vertellen vaker dat artsen bereid zijn hen te behandelen met de titratietherapie: behandeling met alleen een schildklierremmer in een zo laag mogelijke dosis.

Dat zou het gevolg kunnen zijn van al de informatie die verzameld en gedeeld wordt op Schildkliertje. Maar natuurlijk ook door al die ervaringen die gedeeld worden in de besloten Facebook-groepen Schildkliertje en Ziekte van Graves - Basedow en op het Schildklierforum.

Maar ook ...

Waar de Nederlandse Internisten Vereniging in haar Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen Revisie 2012 stelt:

De block en replace-therapie en de titratietherapie zijn beide goed bruikbaar.

Daar schrijft patiëntenorganisatie SON op haar website nog steeds):

Het is erg moeilijk om de remming van de werking van de schildklier goed af te stemmen met medicijnen (titeratietherapie). Het aanvullen van het schildklierhormoon is dat wel. Daarom wordt er (door de arts) voor deze combinatie gekozen boven alleen het remmen van de schildklier.

Opmerking 23-9-2017: op 17 september 2017 is de tekst iets aangepast: ‘Het is erg moeilijk om de remming van de werking van de schildklier goed af te stemmen met medicijnen (titeratietherapie) en het goed instellen kan een langere tijd nodig hebben. Met het blokkeren en vervolgens aanvullen van het schildklierhormoon is dat wel. Daarom wordt er vaak voor deze combinatie gekozen boven alleen het remmen van de schildklier.’

De afgelopen drie jaar heb ik SON geregeld gevraagd wanneer zij haar informatie in het belang van haar donateurs actualiseert. Weer heb ik een reactie gekregen van SON dat een nieuwe brochure Hyperthyreoïdie in de maak is. Daarin wordt titratie besproken. ‘De redactie was door omstandigheden gestagneerd, maar gelukkig zit er nu weer schot in!’ Als de inhoud vaststaat (datum is niet bekend) wordt de website aangepast. Tot die tijd moeten patiënten het doen met onvolledige informatie op die website ...

Waarom is SON voor block/replace?

Dat blijkt op basis te zijn van het advies van één bezorgde UMC-arts die te maken heeft met patiënten met een ernstige ziekte van Graves plus een ernstige oogziekte. Natuurlijk is extra zorg daar voor te stellen. Maar ook deze arts behandelt in overleg met zijn patiënten de ziekte van Graves met titratie.

Reacties van endocrinologen

  • Bij oogziekte lijkt block/replace een iets betere keuze. Verder is titratie-behandeling reuze gemakkelijk. Wij begeleiden meerdere mensen die langdurig titratie therapie gebruiken, omdat I131 geen goede optie wordt gevonden (gezamenlijk besloten).
  • De richtlijn geeft duidelijk aan dat er twee opties zijn, waaruit in overleg tussen arts en patiënt gekozen kan worden. Wel is het zo dat het titratieregime vaak meer controles vergt en soms ook leidt tot een minder stabiele instelling. Maar in principe is er een keus.
  • Mijn voorkeur is om te titreren en block/replace zelden te gebruiken bij onstabiele patiënten.

Tot slot

Voor patiënten is die extra keus voor titratie belangrijk. Zij hoeven daarbij veel minder schildklierremmer te slikken met als voordeel minder bijwerkingen. Vergelijk een dagelijkse dosis van 5 mcg strumazol (per week 35 mcg) eens met een dagelijkse dosis van 30 mcg (per week 210 mcg). Plus dat bij block/replace levothyroxine wordt geslikt.


maandag 11 september 2017

September de maand met speciale aandacht voor schildklierkanker

Schildkliertje: Als je meer wilt weten over schildklierkanker: Informatie over schildklierkanker is nodig en patiënten willen hun ervaringen delen. Op deze pagina vind je allerlei informatie over richtli...

donderdag 7 september 2017

maandag 4 september 2017

Uitleg over valkuilen bij schildklier bloedonderzoek

De schildklier heeft een centrale rol in de stofwisseling. Bloedonderzoek bij de diagnose en behandelingen van schildklierziektes behoort daarom tot de meest aangevraagde bepalingen in het laboratorium. Bij de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) staat dit bloedonderzoek op de 5e plaats.

Schildklierdiagnostiek en valkuilen; oplettendheid is geboden
GWA Lansbergen, MAM Frasa, EGWM Lentjes | NVKC

De top 5 testen
NVKC

Bij een tekort aan schildklierhormoon (FT4) verlopen allerlei processen in het lichaam trager. Dat gaat vaak samen met klachten als moeheid, traagheid, lusteloosheid, gewichtstoename en obstipatie. Het hormoon dat de schildklier stimuleert (TSH) gaat daarbij omhoog.

Een teveel aan schildklierhormoon (FT4) leidt juist tot versnelling van veel processen met gevolgen als gejaagdheid, vermagering, hartkloppingen en diarree. Daarbij gaat het hormoon dat de schildklier stimuleert (TSH) omlaag.

Valkuilen

Over het algemeen passen de uitslagen van de FT4 en TSH bij de klachten van de patiënt en zijn de FT4 en TSH goed te interpreteren. Verwarring kan optreden wanneer laboratoriumuitslagen een afwijkende verhouding FT4/TSH laten zien en de klachten niet te verklaren zijn. In het artikel ‘Schildklierdiagnostiek en valkuilen; oplettendheid is geboden’ worden diverse valkuilen rondom schildklierhormoondiagnostiek besproken. Als eerste valkuil wordt therapietrouw genoemd. De suggestie wordt gewekt dat de patiënt zelf de belangrijkste schuld heeft. Eén enquête uit 2004 is het bewijs dat maar liefst 22% van de gebruikers ‘toegeeft’ te lijden aan therapieontrouw.

Hoe dan wel?

De simpele aanbeveling hoe het dan wel moet, ’s ochtends-vroeg-nuchter-zonder pillen, staat er niet bij. Het gevolg van prikken na het slikken wordt niet uitgelegd. Daarnaast ontbreekt iedere informatie over onregelmatig gebruik van levothyroxine.

Standaardisatie

Over de problemen rond de bepaling van FT4 wordt tegenwoordig veel geschreven. Ook het artikel legt uit dat het een uitdaging is om de FT4 juist te meten. Vroeger scheidde men eerst de gebonden en vrije fractie van de T4, voordat de waarde van de FT4 gemeten werd. Nu niet meer, omdat het te duur is. Dat is mede een van de oorzaken dat elk lab z’n eigen referentiewaarden heeft van FT4. Wat een zeer grote valkuil is. En waardoor de standaardisatie van schildklierfunctie tests hoog op de verlanglijst staat.

Geprikt met zelfde dosis, zelfde tijd, zelfde lab

Zomaar twee keer bloedonderzoek. Aangevraagd door zelfde huisarts. Dosis was beide keren hetzelfde. Kwaliteit van leven was beide keren hetzelfde. Test 1 was in april 2015. Test 2 in september 2016.
Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.


Translate / Vertaal