dinsdag 13 februari 2018

Melding bijwerkingen positief gevolg van interactie media en publiek na nieuwe formule Eltroxin® (levothyroxine)

Al langer zijn er wereldwijd problemen met de levering en/of samenstelling van levothyroxine. Dat geldt ook voor Eltroxin. In 2007 veranderde de fabrikant van Eltroxin de samenstelling van dit middel en de breuklijn werd verwijderd. Gebruikers in Nieuw-Zeeland wisten van niets en kregen klachten. De problemen met de nieuwe formule van Eltroxin® geven aan dat de veiligheid van geneesmiddelen kan worden verbeterd door mediabronnen actief te gebruiken en door gebruikers aan te moedigen bijwerkingen te melden.

Public engagement and the role of the media in post-marketing drug safety: the case of Eltroxin® (levothyroxine) in New Zealand
Kevin Dew, John Gardner, Elaine H. Morrato, Pauline Norris, Kerry Chamberlain, Darrin Hodgetts

The Eltroxin formulation Change
An analysis of reports en Safety information
New Zealand Medicines and Medical Devices Safety Authority

De mogelijke schade door bijwerkingen (adverse drug reactions, ADR) vormt een kritische uitdaging voor de patiëntveiligheid en de volksgezondheid. Dit geldt vooral met een toenemend medicatiegebruik naarmate de bevolking ouder wordt. De Eltroxin®-controverse geeft aan dat de veiligheid van geneesmiddelen kan worden verbeterd door actief gebruik te maken van mediabronnen en door de betrokkenheid en melding van bijwerkingen door patiënten aan te moedigen.

Kevin Dew en zijn team zochten verklaringen voor de plotselinge toename van bijwerkingen nadat de nieuwe formule van Eltroxin® (levothyroxine) werd ingevoerd in Nieuw-Zeeland. De nieuwe formule werd beschouwd als bio-equivalent aan de oude formule. Desondanks trad na de introductie ervan een sterke toename van de melding van bijwerkingen op.

Geanalyseerd zijn de betrokkenheid van het publiek en de rol van gedrukte media, persberichten en notulen van vergaderingen van relevante instanties. Een vroege uitleg van de sterke toename van de melding van bijwerkingen was dat er sprake was van een combinatie van factoren. Gedacht werd aan wantrouwen jegens door de overheid gesubsidieerde toezichthouders en aan media-aandacht die angst veroorzaakte in deze kwetsbare populatie.

Dit document biedt een alternatieve verklaring. Omdat bijwerkingen meestal weinig gemeld worden, zou de Eltroxin® ‘gezondheidsschrik’ juist gezorgd hebben voor een verhoogde waakzaamheid door de interactie tussen patiënten en de media. De Eltroxin®-controverse is een voorbeeld dat gebruikers sneller bijwerkingen melden na toegenomen media-aandacht in de context van een lage bereidheid om klachten te melden.


donderdag 8 februari 2018

‘Je bent meer dan je schildklieraandoening’

Vorig jaar was het motto van de Nederlandse week van de schildklier met ‘Je bent meer dan je schildklieraandoening’. Dat is natuurlijk helemaal waar. Je hebt een aandoening, je bent geen aandoening. En je leven gaat gewoon door. Met de nieuwe week weer in aantocht en nu het thema bekend is, nog even aandacht voor vorig jaar.

Schildklierwaarden versus kwaliteit van leven

Je waarden zijn ‘normaal’ maar je houdt klachten. Wat kun je doen? Er wordt vaak alleen naar de waarden gekeken. Patiënten zouden graag zien dat de arts aandacht heeft voor het gegeven dat de optimale waarden per persoon verschillen en dat een TSH en FT4 geïnterpreteerd kunnen worden als veiligheidslimiet. De patiënt wil gezien worden als mens met zijn/haar kwaliteit van leven en niet als testresultaat.


Familie, relaties en sociale contacten

Gelukkig bestaan er behandelingen als je schildklier niet goed functioneert. Toch kan zo’n behandeling een goedwerkende schildklier niet 100% vervangen. Een schildklieraandoening kan zorgen dat je sneller moe bent, stemmingswisselingen hebt, net een stapje terug moet doen of minder kunt ondernemen. Partners, kinderen en vrienden hebben daar niet altijd begrip voor. Maar, begrijp je zelf hoe je zo reageert? Hoe geef je dat een plaats in je leven?


School, studie en werk

Voordat je wist dat je een schildklieraandoening hebt, was je wellicht moe. Na de diagnose duurt het even voordat je goed bent ingesteld op medicatie. Ook kan het zijn dat de behandeling langer duurt dan verwacht; zeker bij de (oog)ziekte van Graves is dat geen uitzondering. Hoe gaat dat op school, bij je opleiding of bij je werk?


Sport en hobby

Veel mensen met een schildklieraandoening hebben de ervaring dat spieren en gewrichten niet altijd meewerken. Denk aan krachtverlies, trilhanden, kramp, stramme spieren. Aan de andere kant blijkt ook uit ervaringsverhalen dat beweging zorgt voor een betere conditie, soepeler spieren en ontspanning.


Informatie, herkenning, steun en waardevolle tips ...

Bedoeling van Schildkliertje is om je op weg te helpen. Met de taal, met kennis en mogelijk ook met zelfvertrouwen om vragen te stellen aan je arts. Voor jou als schildklierpatiënt betekent het dat je leert wat de schildklier doet, wat je zelf kunt doen en wat een schildklieraandoening betekent. Kennis maakt je weerbaar en je wordt een gelijkwaardige gesprekspartner van je arts. Jij hebt je hele leven te maken met je schildklieraandoening.


zondag 21 januari 2018

Of de formule van Euthyrox zal veranderen is nog steeds onduidelijk

Vorig jaar heeft Merck, de fabrikant van Euthyrox, het verzoek ingediend bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) om de samenstelling van Euthyrox te veranderen. Merck wil dat Euthyrox lactose-vrij wordt. Ruim een half jaar verder is nog steeds onduidelijk of de samenstelling van Euthyrox zal veranderen.

Nieuwe formulering Euthyrox
SON | laatst bijgewerkt 18 januari 2018


Schildkliertje: Verzoek wijziging formule Euthyrox door Merck inge...: Zou Nederland nu aan de beurt zijn? Wordt Euthyrox net als het Franse Levothyrox ook lactosevrij. Wijziging Euthyrox ingediend Schildklie...

woensdag 17 januari 2018

Geprikt met zelfde dosis, zelfde tijd, zelfde lab (dacht ik)

Zomaar twee keer bloedonderzoek. Aangevraagd door dezelfde huisarts. Dosis was beide keren hetzelfde. Kwaliteit van leven was beide keren hetzelfde. Test 1 was in april 2015. Test 2 in september 2016. Verschil was het nieuwe gebouw van het ziekenhuis met blijkbaar een nieuw lab met andere apparatuur.
Bekend is dat de meetmethoden van FT4 niet gestandaardiseerd zijn. In de verschillende laboratoria worden verschillende methoden gebruikt. De FT4-waarden van veel gebruikers van levothyroxine hebben geen relatie meer met elkaar. Verhoudingen zijn zoek. Zelfs methoden gebaseerd op hetzelfde principe verschillen omdat ze door verschillende fabrikanten geproduceerd worden. Daarom zijn metingen van labs onderling ook niet te vergelijken.

Aan de hand van bloedonderzoek worden patiënten behandeld en wordt een dosis hormoon verhoogd of verlaagd. Op basis waarvan? FT4-waarden die onderling niet vergelijkbaar zijn?

Lees ookLet op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.